Logo Economo

Ce faci dacă ești asigurat la o companie care intră în faliment?

Piața de asigurări din România a fost zguduită în ultimii ani de câteva falimente sonore – ASTRA Asigurări, CARPATICA Asig, CITY Insurance și acum EUROINS România.

VEZI OFERTE RCA

Toate acestea nu fac decât să sublinieze importanța de a încheia asigurări prin surse de încredere, care îți oferă posibilitatea de a analiza, compara oferte și de a alege ceea ce consideri tu că ți se potrivește cel mai bine – adesea nici cea mai ieftină, dar nici cea mai scumpă asigurare. O astfel de sursă este asistentul tău virtual de la Sherlook.ro.

Din experiența falimentelor de până acum din piața de asigurări ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară și FGA - Fondul de Garantare a Asiguraților au elaborat chiar ghiduri pentru asigurații companiilor pentru care s-a declarat intrarea în procedură de faliment, cel mai recent fiind cel pentru CITY Insurance.

Iată mai jos câteva întrebări pe care le-ați putea avea dacă sunteți asigurați la o companie care intră în faliment.

Întrebare: Cine mai plătește despăgubirile dacă asiguratorul meu intră în faliment?

Răspuns: FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților

Revenind la subiectul falimentelor companiilor de asigurare, dacă se întâmplă să vă treziți în situația de a fi asigurat la o companie pentru care se declară intrarea în insolvență și, ulterior, falimentul, trebuie să știți că sunteți încă protejați prin asigurare și impactul asupra voastră nu este unul cu impact direct.

În piața românească de asigurări există FGA, care funcționează ca o plasă de siguranță în astfel de cazuri. A intervenit în cazul tuturor falimentelor de până acum din piața de asigurări și o va face dacă și de câte ori va fi nevoie.  Obiectivul instituției este protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurator persoană juridică română. Destinația principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate în condițiile legii și a primelor datorate de asigurator pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare).

Întrebare: În cazul în care asiguratorul meu intră în faliment, mai sunt asigurat?

Răspuns: Da

Contractele de asigurare încheiate cu o companie care este declarată în faliment sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situații:

  • Expiră contractul de asigurare;
  • Asiguratul denunță contractul de asigurare printr-o notificare transmisă societății sau lichidatorului judiciar;
  • Au trecut 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

ATENȚIE! Contractele de asigurare facultativa sunt contracte între cele două părți - societatea de asigurare și asigurat, prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile părților. Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea/rezilierea de către oricare dintre părți. În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, noul Cod Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului.Întrebare: Ce fac dacă am o daună și asiguratorul meu este în faliment? 

Răspuns: Te adresezi FGA

Conform legii, FGA preia procesul de deschidere a dosarului de daună, realizează constatarea tehnică a avariilor, instrumentează dosarele de daună și le avizează. 

FGA vă va pune la dispoziție cererea-tip de deschidere a dosarului de dauna pe care urmează să o completați și, de asemenea, vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoțească aceasta cerere.

Cererea de deschidere a dosarului de dauna (model) se regăsește în normele ASF și pe pagina de internet a FGA - www.fgaromania.ro.

Întrebare: Ce despăgubire pot să primesc de la FGA dacă asiguratorul meu este în faliment? 

Răspuns: Maxim 500.000 lei

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea plății până la 500.000 lei pentru fiecare cerere de despăgubire.

Pentru sumele de recuperat care depășesc plafonul legal de despăgubire, orice persoană este îndreptățită sa urmeze procedura legală prevăzută de Legea insolventei nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Întrebare: Cât de repede se acordă despăgubirile? 

Răspuns: În 60 de zile

În termen de 60 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare si constatare a existenței indiciilor de insolventa a companiei de asigurare, FGA poate începe efectuarea de plăți. Acestea se efectuează după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată, așa cum este prevăzută de legislația în vigoare.

 

Concluzia este că nu trebuie să vă îngrijorați dacă se întâmplă să aflați că asiguratorul vostru a intrat în procedură de faliment. Sunt pârghii la care puteți apela și mecanisme de protejare a asiguraților care funcționează.

Intrați acum pe sherlook.ro și alegeți asigurarea care vi se potrivește cel mai bine.

Logo Economo
E-mail de contact
info@economo.ro
Telefon asistență
031 005 50 05
Economo.ro - este denumirea comercială a site-ului de intermediere în asigurări, utilități de gaz, energie, comunicații și TV marcă a Aggregation Insurance asistent în brokeraj SRL (AGGI) cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca nr.169A, corp A. Înregistrată la Registrul Comerțului J40/19691/2021 și având cod unic de înregistrare 45207767.

AGGI este înregistrată în Registrul Intermediarilor secundari cu codul RAJ-530881, în calitate de asistent în brokeraj al S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A având număr de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/6184/2005, CUI: 17437817, fiind înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare (registrul Intermediarilor principali) cu codul RBK 293/2005.
SSL encryption logo
Logo Economo

©2024 Economo